Historia stylu

Niepowtarzalną rolę w historii karate odegrała wyspa japońskiego archipelagu Ryukyu Okinawa. To tu, na tej wyspie doszło do syntezy miejscowej sztuki "Te" z docierającą z Chin sztuką "Kempo". Sztuka ta rozwija się i ukazuje swój niepowtarzalny charakter jako "Okinawa te".

"Okinawa te" rozdzielono na trzy główne style:

  • Shuri-te - cechowało się twardymi technikami i było nastawione na atak. Nazwa tego stylu wywodzi się od miasta Shuri

  • Tomari-te - ukształtowane pod wpływem zarówno twardych jak i miękkich technik Kempo

  • Naha-te - odzwierciedla miękkie techniki Kempo oraz kontrolę oddechu i "ki". Styl ten nastawiony jest na techniki obronne, włączając w to rzuty, chwyty i bloki. Głównym założycielem tego stylu był Sensei Kanryo Higaonna.

Sensei Kanryo Higaonna (1853 - 1915)

Urodził się w Naha na Okinawie. W wieku 14 lat zaczął ćwiczyć chińskie kempo. Po kilkunastu latach treningów Kanryo udaje sie do Foochow i zostaje uczniem Ryu Ryuko ucząc się stylu Białego Żurawia. Ryu Ryuko był mistrzem południowego Shaolin. Z tego okresu pochodzi ćwiczone do dziś kata: Sanchin, Saifa, Seiyunchin, Shisochin, Sanseru, Sepai, Kururunfa, Sesan i Sunparinpei. Higaonna w Chinach przebywał kilkanaście lat. Nazwano go "Aschi no Higaonna" z powodu bardzo silnych nóg. Sanchin kata oraz ćwiczenia Hojo Undo stanowiły fundament treningu. Po powrocie na Okinawę, Higaonna uczył sztuki walki w szkołach publicznych jak i również udzielał lekcji prywatnych. Głównymi jego uczniami byli: Taizo Tabara, Reishu Sakima, Chogi Yoshimura, Soke Ura, Juhatsu Kyoda, Seibun Nakamoto, Seko Higa, Kenwa Mabuni i Chojun Miyagi. Ten ostatni stal sie spadkobiercą - tylko jemu przekazał całość swej wiedzy, ucząc go aż do swej śmierci.

 

 

Sensei Chojun Miyagi (1888 - 1953)

Urodził się 25 kwietnia w Higashi Machi-Naha. Gdy miał 11 lat matka zaprowadziła go do mistrza karate Ryuko Aragaki. W wieku 14 lat został uczniem Kanryo Higaonna. Po śmierci swego nauczyciela pojechał do Foochow, gdzie spotkal starego ucznia Ryu Ryuko i odnalazł miejsce, które stało sie Dojo mistrza. Po powrocie z Chin zaczął nauczać karate. W 1940 roku wprowadził do karate kata Gekisai Dai Ichi i Ni. Wcześniej, jako wynik jego studiów nad kata Rokkishu ze stylu Białego Żurawia powstało kata Tensho. Jest on także autorem zmiany kata Sanchi. W 1926r. Chojun Miyagi założył klub karate Kenkyo. W klubie tym oprócz niego uczyli tacy mistrzowie jak: Kenwa Mabuni oraz Choki Motobu i Chomo Hanashiro. Chojun Miyagi całą wiedzę o Goju-Ryu chciał przekazać swojemu najbardziej pojętemu uczniowi Jin'an Shinzato, ale ten zginął podczas wojny. I tak następcą i sukcesorem stylu został An'ichi Miyagi.

 

 

Sensei An'ichi Miyagi (1931 - 2009)

Sensei An'ichi Miyagi urodził się 9 lutego w Naha. 1 lutego 1948r. mając 17 lat rozpoczął treningi w ogrodowym Dojo Chojun Miyagi. Uczył się nie tylko technik Goju-Ryu, ale też historii sztuki walki. Mistrz poddawał go wielu próbom, obserwując jego osobowość. Sensei An'ichi Miyagi ćwiczył i nauczał karate. W 1979 roku został wybrany na honorowego przewodniczacego I.O.G.K.F. Miał tylko jednego prawdziwego ucznia, któremu przekazał całą wiedzę. Był nim Morio Higaonna. Sensei An'ichi Miyagi zmarł 28 kwietnia 2009 roku.

 

 

Sensei Morio Higaonna

Urodził się 25 grudnia 1938r. w Naha - stolicy Okinawy. W wieku 14 lat zaczął treningi za namową ojca, który ćwiczył Shorin-ryu. Rok później trenował pod kierunkiem przyjaciela ojca Tsunetaka Shimabukuro. Jednak Sensei Shimabukuro trenował także Goju-Ryu w ogrodowym Dojo Chojuna Miyagi, a ten zachęcił młodego Higaonnę do rozpoczęcia tam treningów. W wieku 16 lat zaczął poważne treningi u An'ichi Miyagi najbardziej wyuczonego i oddanego ucznia, szkolonego przez samego założyciela Okinawa Goju-Ryu Mistrza Chojun Miyagi. Podczas trwających wiele godzin ciężkich treningów, w których uczestniczył z wielkim zaangażowaniem, rzadkim nawet dla największych mistrzów, Mistrz Higaonna szybko zdał sobie sprawę, że jest jednym z najlepszych karateków na Wyspach Japońskich. W 1960r. w wieku 22 lat Morio Higaonna przeprowadził się do Tokio, centrum Japonii, aby studiować na Uniwersytecie Takushoku. Poproszono go, aby uczył karate w tokijskiej Yoyogi Dojo, gdzie bardzo szybko przyciągnął ogromną liczbę swoich naśladowców. Czasami uczył do 1000 uczniów dziennie, którzy zjeżdżali z całego świata, by trenować. W rezultacie powstało I.O.G.K.F. Trening był zawsze głównym celem w życiu Mistrza Higaonna. Nigdy nie szukał rozgłosu, a reputacja którą zyskał jest po prostu rezultatem jego niesamowitych umiejętności sztuki karate.

 

 

Międzynarodowa Federacja Okinawa

Goju-Ryu Karate (I.O.G.K.F.) została założona w lipcu 1979 roku na spotkaniu w Poole w Angli, na pierwszym obozie szkoleniowym. I.O.G.K.F. zostało założone przy współudziale i poparciu Ken Miyagi - czwartego syna Wielkiego Mistrza Chojun Miyagi, założyciela Goju-Ryu, starszych uczniów Mistrza Higaonna. Pierwotnym celem I.O.G.K.F. było zachowanie i ochrona prawdziwej nauki i filozofii Wielkiego Mistrza Chojun Miyagi i propagowanie jego nauk na całym świecie. I do tej pory pozostał on głównym celem Federacji. Aby go osiągnąć, każdego roku na całym świecie odbywają się seminaria i obozy szkoleniowe szkoły Goju-Ryu. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i determinacji zarówno Mistrza Higaonna jak i starszyzny I.O.G.K.F., Federacja posiada obecnie ponad 45 tysięcy afiliowanych członków we wielu krajach na całym świecie. Mistrz Higaonna opuścił Japonię w 1987 roku i przeniósł Centralę Światową I.O.G.K.F. do San Markos w Kalifornii w USA.

 

 

Symbol Goju-Ryu (I.O.G.K.F.)

W języku japońskim słowo "Kenkon" oznacza niebo i ziemię (Ken - niebo, Kon - ziemia). Niebo jest w kształcie okręgu, ziemia zaś odzwierciedlona jest w kształcie kwadratu. Te dwa znaki przedstawiają wielkość nieba i ziemi. Niebo symbolizuje miękkość, ziemia zaś twardość. Symbol Kenkon jest odzwierciedleniem harmonii panującej w naturze pomiędzy dwoma sprzecznościami - miękkością i twardością, co odzwierciedla z kolei natura dwóch odmiennych światów jakimi są ziemia oraz niebo. Znaczenie Goju jest bezpośrednio związane z symbolem Kenkon. Symbol w kształcie kwadratu pierwotnie byl herbem rodziny Miyagi. Później symbol ten został wpisany w okrąg, jako symbol idei oraz harmonii zawartej w stylu, zapoczątkowanej właśnie przez Senseja Miyagi.

 

OKINAWA