Kata

KATA, czyli formy, występują prawie we wszystkich sztukach walki Chin i całej Japonii - oczywiście na czele z Okinawa. W stylu Okinawan Goju-Ryu występuje 12 kata, z czego 9 form pochodzi z przekazu mistrza Ryu Ryu Ko, a pozostałe są autorstwa Sensei Chojun Miyagi.

 

 

Wszystkie te formy stanowią jakoby alfabet nauki - który osoba ćwicząca z czasem poznaje. W formach tych zawarty jest rdzeń technicznej wiedzy ukazując podstawowe i zaawansowane rozwiązania różnych technik obronnych, uprzednio sprawdzonych. W układach tych kolejność ruchów i sposob ich wykonywania są z góry ustalone, gdyż każdy blok i technika ataku ma precyzyjnie określone zaDanie: np. kata Sepai, Kururunfa, Sesan i Sunparunpei, pokazujące prawdziwą naturę Okinawan Goju-Ryu, zawierają elementy szarpnięć przeciwnika do siebie, by nastepnie nadziać go na ostrą kontrę. Te kata są bardzo skuteczne w realnej walce.

Fundator stylu Goju-Ryu - Sensei Chojun Miyagi, zawsze powtarzał, że jednym z najważniejszych kata jest Sanchin. Trening Sanchin to rozwój fizyczny ciała, to poprawa stanu organów wewnętrznych, swoisty "masaż energetyczny" meridianów, którymi krąży energia qi. Poprzez Sanchin uczymy się koncentracji siły w centrum Tanden. Oczywiście wiedzieć o tym to jedna rzecz, a odczuwać i korzystać - to druga.

 

Sposród 12 kata, które wystepują w Okinawan Goju-Ryu możemy wyróżnić dwie grupy form:

 1. HEISHUGATA (formy oddechowe Sanchin, Tenscho),
 2. KASHUGATA - wszystkie pozostale.

 

Nazwy kata i ich znaczenie:

 • GEKI SAI DAI ICHI - uderzyć i zniszczyć nr 1,
 • GEKI SAI DAI NI - uderzyć i zniszczyć nr 2,
 • SAIFA - niszczące uderzenie,
 • SEIYUNCHIN - kontrolowanie i panowanie nad walką,
 • SHISOCHIN - walka w czterech kierunkach,
 • SANSERU - napisane po chiński oznacza liczbę 36,
 • SEPAI - napisane po chińsku oznacza liczbę 18,
 • KURURUNFA - kontrola poprzez dystans i błyskawiczny atak,
 • SESAN - napisane po chińsku oznacza liczbę 13,
 • SUPARINPEI - 108 technik,
 • SANCHIN - 3 walki,
 • TENSHO - obracające dłonie.

 

Zawody sportowe w Okinawa Goju-Ryu.

W obecnych czasach wiele systemów ukierunkowanych jest na rywalizację sportową, a tym samym zubożyło ideę dla jakiej karate powstało. Goju-Ryu nie odcina się od rywalizacji sportowej, nie jest to jednak cel istotny w procesie praktyki tego stylu. Ponieważ w każdym Klubie są osoby pragnące realizować swoje ambicje sportowe więc i oni muszą mieć możliwość realizacji swoich marzeń i ambicji. Dlatego również w Okinawan Goju-Ryu co dwa lata organizowane są zawody sportowe w kata i kumite jako WORLD BUDO SAI .

 

Różnice między walką sportową a realną walką w samoobronie.

Walka sportowa - jest sztucznym starciem z przeciwnikiem, toczy się według ustalonych przepisów, które nakazują używania określonych technik ataku, ponadto określają dozwolone miejsca uderzeń na ciele przeciwnika.

Walka realna - podejmowana jest w samoobronie, w przypadku zagrożenia życia. Toczy się według jednej reguły - uzyskania jak największej skuteczności poprzez szybkie obezwładnienie napastnika.