O klubie

Lęborski Klub Okinawan Goju-Ryu Karate-Do działa na terenie miasta Lęborka od 1996 roku.

Głównym instruktorem jest Sensei Marian Czylkowski 5 Dan.

Klub podlega pod Międzynarodową Federację I.O.G.K.F. i jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" oraz statutu.

Celem klubu jest:
  • rozpowszechnianie sztuki Okinawan Goju-Ryu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  • zapewnienie możliwości doskonalenia się w sztuce Okinawan Goju-Ryu Karate Do,
  • kształcenie u członków klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych,
  • zapewnienie ogółowi osób zapoznania się z niematerialnym skarbem kultury jakim jest Okinawan Goju-Ryu.

 

Klub jest organizatorem szkoleń ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

Międzynarodowa Federacja Okinawan Goju-Ryu Karate (I.O.G.K.F.) została założona w lipcu 1979 roku na spotkaniu w Poole w Angli, na pierwszym "Gashiku" (obozie szkoleniowym). I.O.G.K.F. zostało założone przy współudziale i poparciu Ken Miyagi - czwartego syna Wielkiego Mistrza Chojun Miyagi, założyciela Goju-Ryu oraz starszych uczniów Mistrza Higaonna.

Pierwotnym celem I.O.G.K.F. było zachowanie i ochrona prawdziwej nauki i filozofii Wielkiego Mistrza Chojun Miyagi i propagowanie jego nauk na całym świecie. Do tej pory pozostał on głównym celem Federacji. Aby go osiągnąć, każdego roku na całym świecie odbywają się seminaria i obozy szkoleniowe szkoły Goju-Ryu. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i determinacji zarówno Mistrza Higaonna jak i starszyzny I.O.G.K.F. Federacja posiada obecnie ponad 75 tysięcy afiliowanych członków we wielu krajach na całym świecie.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze treningi.

 

tel. kom. +48 503 350 517
e-mail:
klub­@­okinawan.lebork.pl

 

Poszukujemy nowych przedstawicieli Okinawan Goju-Ryu Karate-Do w miastach, w których nie mamy klubów.

Kontakt: Sensei Adam Litwiński - tel. 601 797 892 (Wrocław) lub Sensei Marian Czylkowski - tel. 503 350 517 (Lębork)