24-26.10.2014 - Wrocław: Gasshuku z Sensei Linda Marchant 7 Dan I.O.G.K.F.